Ulcamed, cena


Błąd w zapytaniu do forum!VYBERTE odlišný p.post_title, p. průvodce, ID. Z wp_posts str VLEVO VNĚJŠÍ PŘIPOJENÍ wp_term_relationships r ON r.object_id = p.ID VLEVO VNĚJŠÍ PŘIPOJENÍ wp_terms t ON t.term_id = r.term_taxonomy_id KDE p.post_status = 'publikovat' AND p.post_type = 'příspěvek' a (p.post_title like '%Ulcamed%' or t.name like '%Ulcamed%') omezit 15